Keuring

Een rolsteiger is een ontzettend handig hulpmiddel. Het is de populairste manier om snel en efficiënt op hoogte aan een gebouw te kunnen werken. 

Het grote voordeel van rolsteigers is dat zij relatief licht, snel op te bouwen en mobiel zijn. 

Maar aan het werken op een rolsteiger zijn natuurlijk risico’s verbonden. Een keuring van de rolsteiger kan helpen om die risico’s te beperken. Deze is belangrijk om veiligheid te garanderen


Wat houdt deze keuring in?

Tijdens de keuring van de rolsteiger zal een gecertificeerde professional een grondige optische inspectie uitvoeren. Hierbij wordt de rolsteiger gecontroleerd op beschadigingen en defecten. Er wordt gekeken of de staat van de steiger nog overeenkomt met die tijdens de oplevering door de fabrikant. Wordt de rolsteiger goedgekeurd, dan mag hiermee gewerkt worden.